• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Vi presenterer resultater en dybdeanalyse av koronapandemiens effekter på kollektivtransporten. Prosjektet gjennomføres I samarbeid med kollektivselskapene Kolumbus, Skyss, AKT og Brakar. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse i fire byområder for å avdekke endring i befolkningens reisevaner, deres forhold til trengsel og mulighet til å anvende hjemmekontor. I tillegg analyserer vi konkurranseflater og etterspørselseffekter basert på modellkjøringer.

Program

Presenters

  • Mari Fossheim Betanzo

    Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

  • Bård Norheim

    Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

Practical Info

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, så send gjerne invitasjonen videre. Møtet blir tatt opp og lagt ut på vår nettside i etterkant.

Download document here