• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Hvordan påvirker familiens tilgang til bil ungdommens reisevaner? Hvorfor sykler ungdommen mindre nå enn før? Hvordan endres reisevanene i overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole? Dette er noen av spørsmålene vi har undersøkt i vår studie av ungdommens reisevaner på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Grunnlaget er data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene.

I dette webinaret presenterer vi resultater fra prosjektet. Vi ser blant annet at ungdom reiser mindre nå enn de gjorde før, og de gjør særlig færre besøksreiser. Samtidig blir de i større grad kjørt på ulike aktiviteter enn det de gjorde tidligere, og de sykler og går mindre. Dette betyr at aktivitetsnivået i forbindelse med reising har sunket, noe som er bekymringsfullt i et folkehelseperspektiv. Samtidig finner vi at eldre ungdom kjører mindre bil nå enn tidligere.

Program

Presenters

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

Practical Info

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, så send gjerne invitasjonen videre.

Meld deg på her, så sender vi deg lenke til webinaret i Teams: https://response.questback.com/asplanviakas/momfgkfacd

Download document here