• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Projektet har genomförts i samarbete med kollektivtrafiksällskapen Kolumbus (Stavanger), Skyss (Bergen), Brakar (Drammen) och AKT (Agder fylke). En undersökning per region (fylke) är gjord, inte bara intervjuat om vad hon/ han tänker och upplever utan även kopplat till individens förutsättningar och möjligheter att t ex jobba hemma, pendlingsbehov d v s faktorer som styr vårt beteende.

Resultaten tyder på att kunder och potentiella kunder i framtiden kommer att resa mindre kollektivt och här är trängsel en central fråga. Det bli viktigt att förstå orsaken till resande- och intäktsbortfall, för att kunna sätta in rätt åtgärder.

Under webbseminariet synliggör vi lösningar som ökade flexibla biljetter, pris-/tidsdifferentiering, och dess kopplingar till effektivare trafik-/linjenät med mera.

Program

Program

• Kan vi förvänta oss en bestående förändring av resvanor, och varför? Mari Betanzo, Urbanet Analyse • Åtgärder som kompenserar för långsiktigt minskade intäkter? Bård Norheim, Urbanet Analyse • Frågor & diskussion

Presenters

Practical Info

Anmäl dig här, så skickar vi ut länk senare via teams:

https://response.questback.com/asplanviakas/d7bypgndzf

Download document here