• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Vi presenterer resultater fra en ny og enestående analyse av fordelingsvirkninger av bompengeringen i Bergen. Analysen er del av et større forskningsprosjekt om nye måter å finansiere transportpakkene i de største byene. Resultatene viser at de med lavest inntekt og de som bruker minst bil vil tape mest på en slik omlegging. Samtidig vil bypakker uten bompenger føre til økt kø. Dermed vil også de som bruker mye bil og betaler mye bompenger i dag tape på at bomringen tas ned.

Program

Program

• Hvem bruker mest bil og hva betaler de i bomringen i Bergen? – Ingunn Ellis, Urbanet Analyse • Hva er fordelingsvirkningene av å skattefinansiere bypakken? – Bård Norheim, Urbanet Analyse • Spørsmål og kommentarer

Presenters

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

  • Bård Norheim

    Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

Practical Info

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, så send gjerne invitasjonen videre. Møtet blir tatt opp og lagt ut på vår nettside i etterkant.

Meld deg på her, så sender vi deg lenke til webinaret i Teams: https://response.questback.com/asplanviakas/x3rzrmzbar

Dette er første i en rekke av webinarer fram mot sommeren. Neste webinar vil handle om hvordan koronaepidemien påvirker kollektivtransporten.

Download document here