• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Som følge av regjeringens bompengeoppgjør i 2019 mottar de største byområdene nå betydelige midler til takstreduksjoner i kollektivtransporten. Hvordan bør takstreduksjonene innrettes for å bidra til nullvekstmålet? Og hvordan sikre at tiltakene ikke er for dyre å opprettholde dersom tilskuddet faller bort?

Vi har forsøkt å svare på disse spørsmålene på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune, hvor Tromsø mottar 20 millioner per år i en fireårsperiode for å redusere takstene.

På webinaret vil vi presentere og diskutere resultatene fra Tromsø og sammenlikne mot Trondheim hvor vi har gjennomført en liknende utredning.

Program

Presenters

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, prisanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

Practical Info

Download document here