• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Seminars Back

Description

Teknologidagene er årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren, og foregår 23.–27. oktober i Trondheim. Urvabet Analyse holder tre innlegg. 

Program

Presenters

 • Eli-Trine Svorstøl

  Eli-Trine Svorstøl er utdannet sivilingeniør. Hun har skrev masteroppgave om elbilens innvirkning på trafikkavviklingen i kollektivfeltet. Eli-Trine jobbet som vitenskapelig assistent ved NTNU, før hun begynte i Urbanet 5. september. Her skal hun i hovedsak arbeide med transportanalyser og effekter av ulike virkemiddelpakker innenfor bytransport.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug er samfunnsøkonom, og arbeider i hovedsak med transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i byområder og på jernbaneområdet. Han jobber med bruk og utvikling av ulike transport- og policymodeller.

Practical Info

Les mer om Teknologidagene: https://www.vegvesen.no/fag/fo...