• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Urbanet Analyse bidrar med fem innlegg på Transportforum 2018, 10.-11. januar i Linköping,Sverige. 

Program

Presenters

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, prisanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

  • Torbjörn Eriksson

Practical Info

Download document here