• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Seminars Back

Description

COWI har sammen med en gruppe underkonsulenter gjennomført beregning av effekter på trafikk, miljø og samfunn, mens Urbanet Analyse har gjennomført studier av konsekvenser for kollektivtransporten, fordelingsvirkninger og effekter av det nye sykkelvegnettet. 

Resultatene og anbefalingene fra disse prosjektene presenteres på frokostseminaret 17. november 2017. I tillegg vil Oslopakke3-sekretariatet innlede om prosjektet.

Program

Presenters

 • Mari Ulveseth (COWI)

 • Sveinung André Kvalø (COWI)

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug er samfunnsøkonom, og arbeider i hovedsak med transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i byområder og på jernbaneområdet. Han jobber med bruk og utvikling av ulike transport- og policymodeller.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Terje Rognlien (OP3-sekretariatet)

 • Kyrre Gran (OP3-sekretariatet)

Practical Info

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Det vil bli servert lett frokost, og på grunn av planlegging av innkjøp ber vi om forhåndspåmelding innen fredag 10. november.

Download document here