• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Presentasjon på RVU-seminar 25. april 2019 

V/ Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse

Program

Presenters

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

Practical Info

Download document here