• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Seminars Back

Description

Både staten og de største norske byområdene har ambisiøse mål for redusert biltrafikk i årene som kommer. Selv om det er relativt stor enighet om nullvekstmålet i biltrafikken er det større uenighet om virkemidlene for å nå målene. Og det kan være flere veier mot målet, hvor både det lokale finansieringsbehovet og behovet for restriksjoner vil variere. Det er derfor behov for et modellverktøy som i større grad kan belyse konsekvensene av ulike pakker av tiltak og bedre belyse effekten av tiltak for å forbedre kollektivtrafikken, sykling eller gange. For å kunne planlegge for disse utfordringene er det i STRATMOD-prosjektet utviklet en strategisk modell som fungerer som et supplement til de tradisjonelle transportmodellene. Hensikten med verktøyet er å kunne gjennomføre mer målrettede analyser av tiltak og virkemiddelbruk som påvirker de mer miljøvennlige transportmidlene, og som også beregner konsekvensene på offentlige budsjetter og samfunnsøkonomi.

STRATMOD er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Urbanet Analyse, SINTEF, NTNU og VTI. Prosjektet er finansiert av det Regionale Forskningsfondet Hovedstaden RFFH og avsluttes i september 2017. På dette avslutningsseminaret gjennomgår vi hovedresultatene fra arbeidet, med utgangspunkt i noen konkrete case analyser. 


Program

Presenters

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Olav Kåre Malmin

 • Erlend Dahl (Sintef)

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

 • Mads Berg

  Mads Berg er samfunnsøkonom. I Urbanet arbeider han i stor grad med analyser basert på strategiske transportmodeller og med samfunnsøkonomiske analyser.

Practical Info