• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Seminars Back

Description

Veksten i persontransporten i storbyområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Urbanet har vist at gange bør ta en større del av transportveksten enn hittil antydet. Analysene viser videre at kostnadene ved å nå nullvekstmålet er avhengig av hvilke tiltak byområdene gjennomfører. 

Program

Presenters

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Eivind Winsvold

Practical Info

Download document here