• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Seminars Back

Description

Hvilke tiltak er mest effektive for å redusere miljøproblemene fra transport?  Muligheten for å nå klima og luftkvalitetsmål er avhenge av en rekke ulike tiltak. Miljøgevinster er avhengig av om det satses på «pisk eller gulrot», eller en kombinasjon.

Program

Presenters

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug er samfunnsøkonom, og arbeider i hovedsak med transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i byområder og på jernbaneområdet. Han jobber med bruk og utvikling av ulike transport- og policymodeller.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

Practical Info

Download document here