• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Økt kollektivsatsing er en av de mest kostnadseffektive klimatiltakene som kan gjennomføres i norske byområder. Miljøeffekten er imidlertid avhengig av en målrettet satsing på bestemte linjer og effekten størst i samspill med andre virkemidler.

Program

Presenters

  • Bård Norheim

    Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

  • Mads Berg

    Mads Berg er samfunnsøkonom. I Urbanet arbeider han i stor grad med analyser basert på strategiske transportmodeller og med samfunnsøkonomiske analyser.

  • Øystein Olav Miland

Practical Info

Download document here