• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Seminars Back

Description

Transportforum er i Linköbing i Sverige er Nordens største årlige konferanse for transportsektoren. Konferansen foregår fra 10-11 januar 2017.

Program

Presenters

Under sesjonen Att mäta och modellera cykeltrafik  skal Ingunn Opheim Ellis snakke om omfang av sykling i den norske reisevaneundersøkelsen», sesjon 20 tirsdag kl. 13.15-14.45.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Torbjörn Eriksson

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

 • Mads Berg

  Mads Berg er samfunnsøkonom. I Urbanet arbeider han i stor grad med analyser basert på strategiske transportmodeller og med samfunnsøkonomiske analyser.

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug er samfunnsøkonom, og arbeider i hovedsak med transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av tiltak i byområder og på jernbaneområdet. Han jobber med bruk og utvikling av ulike transport- og policymodeller.

Practical Info

Download document here