• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Konkurranseutsetting av persontransport med tog skal gi et bedre togtilbud med større dynamikk, nytenkning og kundeorientering i henhold til Stortingsmelding nr. 27 (2014-2015). Vi inviterer til frokostseminar for å diskutere hvordan vi skal nå disse målene.

Hvordan bør trafikkavtalene utformes? Hva kan vi lære av erfaringene fra konkurranseutsetting av togtilbud i Europa? Hva gjøres for å sikre trafikantene et best mulig tilbud etter at nye operatører overtar?

Urbanet Analyse har utredet bonus-/malus-systemer for kjøp av persontransport med tog på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Både internasjonale erfaringer og analysene av norske trafikkpakker presenteres på seminaret. I tillegg har vi invitert inn Jernbanedirektoratet for å fortelle om konkurranseutsettingen av trafikkpakke 1.

Vi gjør oppmerksom på at seminaret er noe lengre enn vanlig, og vi setter av god tid til diskusjon. Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Program

Presenters

Practical Info

Download document here