• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Seminars Back

Description

I de norske byene tar elbilen en stadig større del av nybilsalget. Hvilke konsekvenser får den økende elbilandelen for byenes mål om reduksjon i både bilreiser og klimagassutslipp? Og hvordan påvirker elbilandelen byenes inntektsgrunnlag? Har elbilen blitt så attraktiv at det er mulig å innføre restriksjoner på nullutslippsbiler og samtidig oppnå økende elbilandel? Hvilke faktorer er det som er viktigst for valget av kjøp av elbil vs. fossilbil? Dette er temaer vi vil ta opp på det kommende frokostseminaret. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i to gjennomførte prosjekter i Oslo og Trondheim.

Program

Presenters

 • Bård Norheim

  Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo er samfunnsøkonom. Hun arbeider i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier.

Practical Info

Det vil bli servert lett frokost. På grunn av planlegging av innkjøp og for å sikre at alle får plass, ber vi om forhåndspåmelding innen mandag 17.juni. Påmeldingen gjøres via nett: https://response.questback.com/asplanviakas/pamxo6denu.

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Download document here