• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Økt komfort på kollektivreisen forbedrer reiseopplevelsen og kan tiltrekke nye reisende. Men hvem er villige til å betale for økt komfort på kollektivreisen? Urbanet Analyse har gjennomført en rekke studier for å kartlegge reisendes preferanser og villighet til å betale for økt komfort.

I et prosjekt for Jernbanedirektoratet har Urbanet Analyse utredet de reisendes preferanser for togreiser til og fra Oslo Lufthavn. Hvorfor velger mange å reise med Flytoget framfor med NSB som har en lavere pris? Og hvem er disse? På seminaret presenteres resultatene fra en markedsundersøkelse blant togtrafikanter til og fra Oslo Lufthavn.

En liknende undersøkelse er gjennomført i Stockholm for å kartlegge potensialet for en ny shuttlebuss til Arlanda flyplass. Målet med undersøkelsen var å finne ut om de reisende er villige til å betale for en komfortløsning mellom kollektivtransport og taxi. Torbjörn Eriksson kommer fra Stockholm for å presentere resultatene. 

Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Program

Presenters

  • Bård Norheim

    Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

  • Torbjörn Eriksson

Practical Info

Det vil bli servert lett frokost. På grunn av planlegging av innkjøp og for å sikre at alle får plass, ber vi om forhåndspåmelding innen mandag 29. oktober. Påmeldingen gjøres via nett: https://response.questback.com...

Download document here