• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

En rekke nye kontraktsformer er utformet innen lokal kollektivtransport de siste årene. Som i Norge er det et uttrykt mål å øke antall reiser med svensk kollektivtransport, og som et virkemiddel inneholder nesten 40 prosent av kollektivkontraktene passasjerinsentiver. Tidligere undersøkelser viser at disse passasjerinsentivene har liten effekt på antall reiser. Spørsmålet er om det skyldes manglende kunnskap og innovasjon hos operatørene eller om det er noe feil med insentivene i kontraktene. 

Urbanet Analyse og VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, studerer design av insentiver i kollektivkontrakter i et felles FoU-prosjekt med støtte fra K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Målsettingen er å evaluere potensialet ved de insentivene som ligger i dagens kontrakter, og mulighetene for å utvikle nye og mer målrettede insentivkontrakter. Spørsmålet er om det er mulig å få en bedre balanse mellom ansvar og økonomisk risiko i kontraktene, og få de private busselskapene til å styre mot samfunnsøkonomiske mål. 

Resultater fra prosjektet presenteres på frokostseminaret 26. september. Som vanlig vil vi sette av god tid til diskusjon.  Seminaret er åpent for alle. Vi håper at du har anledning til å delta!

Program

Presenters

  • Bård Norheim

    Bård Norheim er samfunnsøkonom/forsker II og daglig leder i Urbanet Analyse. Han jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

  • Andreas Vigren (VTI)

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, prisanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

Practical Info

Download document here