• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Urbanet Analyse foreleser på kurset "Strategisk kollektivtrafikplanering" på Lunds Universitet 26. oktober. 

Program

Presenters

  • Katrine Næss Kjørstad

    Katrine Næss Kjørstad er ingeniør og Forsker II. Sentrale områder i hennes arbeid er markedet for kollektivtransporten, kundetilfredshet, strategier for utvikling av kollektivtilbudet, etterspørselseffekter av tilbudsendringer. og verdsetting av ulike tilbudsfaktorer.

  • Kristine Wika Haraldsen

    Kristine Wika Haraldsen er samfunnsøkonom. Hun arbeider med kostnadsmodellen, prisanalyser og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

Practical Info