• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Foredraget handler om forholdet mellom tilgjengelighet for ulike transportmidler og reisemiddelbruk, og ble presentert på Vegdirektoratets Bedre by-seminar. 

Prosjektet hadde to hovedspørsmål: Kan tilgjengelighet bidra til å predikere transportmiddelfordelingen? Og kan tilgjengelighet bidra til å predikere endringer i transportmiddelfordelingen?

Program

Presenters

  • Harald Høyem

    Harald Høyem er samfunnsøkonom. Han arbeider i hovedsak med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

  • Gunnar Berglund (Asplan Viak)

Practical Info

Download document here