• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Seminars Back

Description

Sammen med Ruter og Klimaetaten i Oslo kommune arrangerer vi frokostseminar om elbilens rolle i bærekraftige mobilitetsløsninger. 

To nye undersøkelser gir kunnskap om reisevanene til dagens elbilister og hvilke faktorer som er viktigst for om folk velger elbil eller fossilbil ved neste bilkjøp. Funnene åpner for en ny vurdering av insentivene opp mot målene som skal nås. I Oslo er målet at alle nye person- og varebiler skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider fra 2020. Samtidig skal biltrafikken ned. 

Program

Presenters

  • Ingunn Opheim Ellis

    Ingunn Opheim Ellis er statsviter. Hun arbeider med analyser av virkemiddelbruk for å nå lokale og nasjonale målsettinger om transportutvikling, samt utforming og analyse av markedsundersøkelser rettet mot ulike brukergrupper, som reisevaneundersøkelser og Stated Preference-undersøkelser.

Practical Info