• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Utredning

Oslo kommune har i Klima- og energistrategien fastsatt et mål om å redusere all biltrafikk med 20% i løpet av bystyreperioden, og en tredel innen 2030, med 2015 som referanse. Kollektivtrafikken skal sammen med sykkel og gange ta både overføringen fra bil og veksten i persontrafikken. 

Urbanet Analyse har fått i oppdrag å utrede hvordan ulike virkemidler og rammebetingelser bidrar til målsetningen om reduksjon i bilreiser. 

Arbeidet vil bli fulgt av en prosjektgruppe bestående av representanter fra både Ruter og Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, Klimaetaten og Bymiljøetaten, der Ruter har koordineringsrollen.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Johannes
  Raustøl
 • Bård
  Norheim