• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Artikkelserie i Bussmagasinet

Kollektivtrafikken i Sverige står overfor en rekke utfordringer når det gjelder utvikling. Det svenske Bussmagasinet har derfor innledet et samarbeid med Urbanet Analyse, hvor vi jevnlig skriver artikler om kollektivbransjens utfordringer og muligheter, med fokus på utvikling. Artiklene publiseres fortløpende under.

Foto: Bussmagasinet.se

Bilen överskattas, kollektivtrafiken underskattas

Trafikpolitiken och trafikplaneringen styrs i mycket hög grad av trafikmodeller. Men dagens trafikmodeller bygger på felaktiga grunder. Bilresornas värde överskattas medan kollektivtrafik underskattas. Les artikkelen her.

Fem åtgärder för ökat resande och minskade kostnader

Kollektivtrafikens utformning i städerna har nu kommit till den punkt där nya metoder och angreppssätt måste tillämpas eftersom marknaden blir allt mer mättad. Det betyder att mer av samma sak ger allt mindre. Många regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och operatörer ställer sig nu också frågan hur man kan nå nya kundgrupper och vilka åtgärder är effektivast. Les artikkelen her.

Involved from Urbanet Analyse

 • Torbjörn
  Eriksson
 • Bård
  Norheim
 • Harald
  Høyem