• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

På oppdrag fra Finnmark fylkeskommune har Urbanet Analyse oppdatert strategien for utvikling av kollektivtilbudet i Finnmark fra 2013. Vi har sett på utvikling i befolkning, reisevaner og reisebehov. Vi har også vurdert hvordan kollektivtilbudet i Finnmark samsvarer med dagens reisevaner og transportbehovet i fylket, og hvordan kollektivtilbudet bør videreutvikles fremover. I tillegg til alle kommuner i Finnmark er relevante kommune i Troms tatt med i analysene for å vurdere om det er reisestrømmer som på en bedre måte kan betjenes med kollektivtransport på tvers av dagens fylkesgrense.

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

  • Katrine
    Næss Kjørstad
  • Ingunn
    Opheim Ellis