• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Areal og transport

Areal og transport henger sammen, spredte byer gir lengre reiselengder og mer bilkjøring. Befolkningen i de største byområdene i Norge vil vokse med rundt 45 prosent fram til 2050. Flere mennesker gir mer transport. Samtidig er et politisk mål at veksten skal tas av gange, sykkel og kollektivtrafikk. I et prosjekt for KS sitt Program for storbyrettet forskning har Urbanet analysert ulike dynamiske sammenhenger mellom areal og transport. Noen hovedkonklusjoner fra dette prosjektet har vi presentert i en artikkel i tidskriftet Plan.

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim

Others involved

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Hilde
  Solli