• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Active Projects Back

Modell

NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner.

I 2019 vant Urbanet og NILU rammeavtalen om drift og videreutvikling av modellen. Rammeavtalen er på 2 år med opsjon på 2 års forlengelse.

Involved from Urbanet Analyse

 • Johannes
  Raustøl
 • Harald
  Høyem
 • Patrick
  Berent Ranheim