• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Illustrasjonsfoto: F. Dahl/Samferdsel

Ny mobilitet gir mange nye muligheter innenfor persontransportområdet, og befolkningen står overfor langt flere alternativer når de velger transportmiddel enn tidligere. Dagens transportanalyseverktøy er i liten grad tilpasset analyser av den nye mobiliteten.

For å kunne legge til rette for et godt og attraktivt tilbud innenfor de nye transportmidlene, kreves det at man har gode verktøy som kan beregne hvordan trafikantene opplever tilbudet, og sådan hvilken kvalitet det har. Gjennom prosjektet Urbamod har Urbanet Analyse utviklet en modell som simulerer bruk av og kvalitet ved bysykkeltilbudet. Dette har vi skrevet om i en artikkel i Samferdsel.

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

  • Harald
    Høyem
  • Bård
    Norheim