• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Metode

Urbanet analyse bistår Vegdirektoratet med å utvikle en metode for beregning av trafikkarbeid i byområder basert på reisevanedata, regional transportmodell (RTM) og kjørelengderegisteret i SSB (basert på EU-kontrollene). Beregningene danner grunnlag for vurdering av nullvekstmålet sammen med Statens vegvesens egne trafikktellinger.

Analysene gjennomføres for Bergen, Nord-Jæren, Trondheim og Oslo.

Involved from Urbanet Analyse

  • Harald
    Høyem