• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Utvikling

Urbanet er engasjert av Ruter til å lage nytt måltallsverktøy. Verktøyet skal brukes i forbindelse med rapportering av trafikktall, markedsandeler og fremtidige prognoser for Ruters markedsområder. Den viktigste datakilden er Ruters kontinuerlige reisevaneundersøkelse MIS, men også andre datakilder inngår.

Involved from Urbanet Analyse

  • Patrick
    Berent Ranheim
  • Harald
    Høyem