• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

BESKRIVELSE

Hvis det årlige, offentlige driftstilskud­det til kollektivtrafikken i Oslo-områ­det økes med 740 millioner kroner, vil det ifølge nye beregninger gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 850 millioner kroner. Forklaringen ligger i at et økt tilskudd gir et bedre kollektivtrafikktilbud, at flere lar bilen stå til fordel for å reise kollektivt, noe som i sin tur reduse­rer samfunnets kostnader knyttet til biltrafikken.

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Others involved

  • Konstantin
    Frizen