• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Active Projects Back

På oppdrag for Samferdselsdepartementet SKAL Urbanet Analyse utarbeide en statusrapport for TT-ordningen og hvordan denne blir praktisert i fylkeskommunene og i Oslo kommune i dag.

Alle fylkeskommuner og Oslo kommune skal ha en TT-ordning, dvs. et transporttilbud for personer som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport. Det er ikke utarbeidet et eget nasjonalt regelverk for TT-ordningen, og utforming av tilbudet mht. omfang og organisering er derfor varierende.

Involved from Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Maria
  Amundsen
 • Ingunn
  Opheim Ellis