• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Active Projects Back

Strategi

På oppdrag fra Finnmark fylkeskommune skal Urbanet Analyse oppdatere kollektivstrategien som ble utarbeidet i 2013.

Oppdateringen gjøres som et grunnlag for planlegging av fylkets andregenerasjonsanbud. Oppdatereringen skal ivareta de endringer som har vært i rutetilbud, bosetning og reisemønster for øvrig. I tillegg skal utredningen se på muligheter for rutedrift i «grenselandet» mellom Troms og Finnmark.

Involved from Urbanet Analyse

 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Johannes
  Raustøl

Others involved

 • Marte
  Bakken Resell