• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Oppdrag

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet skal Urbanet Analyse gi grunnlag for å utvikle bonus-/malus-systemer innenfor de ulike jernbanekontraktene i Norge. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med selskapene KCW i Tyskland og inno-V i Nederland.

Prosjektet er todelt:  

 1. Kartlegge internasjonale erfaringer med insentiver i kontrakter
 2. Analysere ulike insentiver tilpasset norske jernbanemarkeder  

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Bård
  Norheim
 • Torbjörn
  Eriksson

Others involved

 • Didier
  van de Velde (inno-V)
 • Eduard
  Röntgen (inno-V)
 • Andreas
  Wettig (KCW)
 • Marc
  Gorter (KCW)