• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Debattinnlegg holdeplassavstand

I debattinnlegget «Holdeplassavstand – en gang til» kritiserer Harald Minken fra Transportøkonomisk institutt det metodiske grunnlaget for vår beregning av optimal holdeplassavstand. Vi svarer her på kritikken ved å presisere metoden og forutsetningene som danner grunnlaget for Minkens innlegg.


See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Mari
    Fossheim Betanzo