• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Prognose

På oppdrag fra Brakar Kollektivtrafikk utarbeider Asplan Viak en grunnprognose for kollektivtransport og bil fram mot 2030. Grunnprognosen tar utgangspunkt i transportmodellmodeller og forutsetninger som er etablert i forbindelse med NTP.

Involved from Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl