• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Litteraturstudie

Urbanet Analyse har i samarbeid med Lunds Tekniske Högskola gjennomført en litteraturstudie om betydningen av drift og vedlikehold for gående og syklende (Svorstøl, Ellis og Varhelyi, 2017). Studien ble gjort på oppdrag fra Vegdirektoratets FoU-program BEVEGELSE (Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende).

Den viser at god drift handler om å skape god fremkommelighet og tilgjengelighet hele året, og spesielt gjennom vinterdrift.

Når dette ikke er på plass, utgjør det en mobilitetsutfordring for alle, men konsekvensen blir større for enkelte brukergrupper.

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis

Others involved

  • Eli-Trine
    Svorstøl