• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Artikkel

En tänkbar framtida utveckling av anbud och upphandlingarna är att affärsmodellen och avtalen utgår från franchising – ett nytänkande som skulle kunna lyfta hela branschen enligt artikelförfattarnas analys.

Foto: Res och trafikforum

Download document here

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Torbjörn
    Eriksson