• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Analyse

Dålig framkomlighet är ett allt större problem i de större städerna. Kostnaderna ökar inte bara för operatörerna utan även för resenärerna vars tid blir uppäten av köer och låg hastighet, vilket också påverkar kollektivtrafikens förmåga att attrahera nya kundgrupper.

På uppdrag av SLL kommer Urbanet att analysera effekterna av bättre framkomlighet för busstrafiken i Stockholm.

Projektet kommer dels att beskriva situationen år 2040, utifrån en utvecklingen som bygger vidare på dagens situation.

I nästa steg synliggörs effekterna av bättre framkomlighet och snabbare busstrafik, dvs. hur påverkas kunder och potentiella kunders upplevelse av att kortare restider och vad blir effekten på såväl resandeutvecklingen som kostnaderna. Projektet har ett såväl samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv, där kundnyttan är ett väsentligt mått.

Involved from Urbanet Analyse

 • Torbjörn
  Eriksson
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Johannes
  Raustøl