• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Dyre forsinkelser

Trafikantene ønsker kort reisetid, de vil ha sitteplass, og de vil ha høy frekvens. De vil unngå å bytte, og unngå å stå trangt. Og de hater forsinkelser. Urbanets analyser viser at forsinkelser koster trafikantene i Oslo og Akershus ca. 3 milliarder kroner årlig.

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av rapporten «Bedre kollektivtransport. Trafikantenes verdsetting av ulike egenskaper ved tilbudet i Oslo og Akershus» (Prosam-rapport 187).

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim

Others involved

  • Alberte
    Ruud