• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Når jernbaneprosjekter ikke når sine mål

I årene fremover vil samfunnet bruke store ressurser på forbedringer av jernbanen. Erfaring fra gjennomførte prosjekter viser at ny infrastruktur ikke alltid er nok for å nå oppnå de tiltenkte effektene for brukerne.

Urbanet Analyse og Concept på NTNU presenterer resultatene fra sin evaluering av to jernbaneprosjekter, Gevingåsen tunnel og dobbeltspor Barkåker–Tønsberg, i Samferdsel. 

See document here (external link)

Others involved

  • Hilde
    Solli
  • Morten
    Welde