• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Evaluering

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord skal Urbanet Analyse evaluere kollektivfeltet som ble etablert på Kvaløyvegen ved Postterminalen i Tromsø. Formålet med evalueringen er å undersøke de trafikale effekter av tiltaket med hovedfokus på fremkommelighet for bussen.

Involved from Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl
  • Katrine
    Næss Kjørstad