• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Veiledning

Urbanet Analyse har tidligere vært med på å utvikle en strategisk planleggingsmodell (STRATMOD) for bærekraftig bytransport.

Hensikten med prosjektet var å utvikle et strategisk modellverktøy for å kunne gjennomføre bedre analyser av ulike transportscenarier i byområdene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med SINTEF, NTNU og VTI i Sverige.

På oppdrag fra Vegdirektoratet skal Urbanet Analyse nå utarbeide en brukerveiledning til den offentlig tilgjengelige modellen

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Harald
  Høyem
 • Bård
  Norheim