• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Klimabudsjett

Sammen med Asplan Viak og Endrava skal Urbanet Analyse bistå Bærum kommune med å revidere og videreutvikle klimabudsjettet. Vi har fagansvar for transport og veitrafikk, som sto for ca. 80 prosent av kommunens utslipp i 2017. Asplan Viak dekker de andre områdene, som utslipp fra avfall og avløp, energiforsyning, luftfart, sjøfart, oppvarming, annen mobil forbrenning og jordbruk, mens Endrava vil bistå kommunen med å implementere budsjettet. Vi er glade for nok et spennende prosjekt på klimaområdet og ser frem til samarbeidet med de andre selskapene og kommunen.

Involved from Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl