• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Analyse

På oppdrag fra Kolumbus skal Urbanet Analyse analysere et utvalg av de mange sykkeldelingsordningene som finnes verden over.

Sykkeldelingsordninger har økt voldsomt i utbredelse de siste årene, og antall delesykler som er offentlig tilgjengelig har mer enn tredoblet seg fra 2013 til 2016. Formålet med prosjektet er å forsøke å identifisere viktige elementer som bidrar til at noen ordninger er mer vellykkede enn andre. 

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis

Others involved

  • Maria
    Amundsen