• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Publications Back

Analyse

På oppdrag fra Trondheim kommune skal Urbanet Analyse vurdere hvordan restriksjoner på bilbruk kan bidra til å nå målsetninger om reduksjon i biltrafikk og klimagassutslipp. 

Oppdraget skal vurdere endringer i parkerings- og bomsystemet og vise hvordan ulike restriktive virkemidler påvirker trafikkmengden i Trondheim, sammensetningen av bilparken og klimagassutslippene. 

Som en del av oppdraget skal det gjennomføres en markedsundersøkelse som kartlegger hvilke faktorer som påvirker beslutningen om kjøp av nullutslippsbiler.  

Download document here

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis