• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Reisevaner

På oppdrag fra vegdirektoratet skal Urbanet Analyse analysere reisevanene til befolkningen i de største byområdene i Norge, basert på et foreløpig datasett for RVU 2018. 

Resultatene blir presentert på et RVU-seminar torsdag 25. april. For mer informasjon om seminaret, se invitasjon: https://www.ntp.dep.no/Forside/_attachment/2662627/binary/1322611?_ts=16a07327748

Foto: Hanne Jonassen

Download document here

Involved from Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad