• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

For Buskerudby-sekretariatet skal Urbanet Analyse gjøre analyser av reisevaner til befolkningen i Buskerudbyen, basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Foto: Buskerudbyen

Involved from Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad