• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Active Projects Back

Håndbok

På oppdrag for Kolumbus skal Urbanet Analyse utarbeide en håndbok for implementering av bestillingstransport som en del av mobilitetstilbudet.

Håndboken baserer seg på erfaringer fra piloten HentMeg i Sauda, og er en del av et pågående forskningsprosjekt (RESPONSE).

Involved from Urbanet Analyse

  • Mari
    Fossheim Betanzo
  • Aurora
    Briså Strætkvern