• Norwegian Bokmål
 • Swedish
 • English
Active Projects Back

Vurdering

Urbanet Analyse skal på oppdrag fra Jernbanedirektoratet vurdere 6 konkrete forslag til nye togtilbud. Tilbudsforbedringene er spilt inn fra fylkeskommunene til Jernbanedirektoratet.

Formålet med prosjektet er å utarbeide et faglig beslutningsgrunnlag for å avgjøre om det er riktig å gå videre med utdypende analyser av seks foreslåtte tilbudsforbedringer.

En helhetlig vurdering baseres på markedsgrunnlag, kapasitet og samfunnsøkonomi.

Involved from Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Aurora
  Briså Strætkvern