• Norwegian Bokmål
  • Swedish
  • English
Publications Back

Artikkel

På oppdrag fra kollektivselskapene Agder Kollektivtrafikk, Brakar, Kolumbus og Skyss/Kringom har Urbanet Analyse gjennomført en analyse som viser den langsiktige endringen i bruk av kollektivtransport som følge av koronapandemien.

Analysen viser at kollektivtransporten på lang sikt kan miste mellom 13 og 17 prosent av passasjerene som følge av endrede reisevaner og svekkede konkurranseflater for kollektiv­transporten.

På landsbasis utgjør dette et inntektstap på rundt 2,3 mrd. kr årlig hvis passasjerbortfallet er det samme som for de fire byområdene vi har sett på (Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Nord-Jæren og Bergensregionen).

Her kan du lese hele artikkelen i Samferdsel:

See document here (external link)

Involved from Urbanet Analyse

  • Mari
    Fossheim Betanzo
  • Bård
    Norheim